SPIS E-Procurement (ระบบจัดซื้อ)

เป็นโปรแกรมจัดซื้อสำหรับวางแผนการจัดซื้อ ควบคุมงบประมาณ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง งานอนุมัติ งานคลังสินค้า งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งานวางบิล การอนุมัติจ่าย ปฏิทินการชำระเงิน

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 094-6709933

บทบาทของแต่ละฝ่ายในระบบจัดซื้อ SPIS

SPIS ระบบ E-Procurement ที่บริษัทมหาชนไว้ใจ

SPIS เป็น Software Solutions งานจัดซื้อ ขออนุมัติ และควบคุมงบประมาณ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณมีกำไรสูงสุด ด้วยระบบการควบคุมงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Cost Control) มีขั้นตอนการอนุมัติการขอซื้ออย่างถูกต้องปลอดภัย (Approval & Security) มีระบบรายงานที่รวดเร็ว (Real Time) และถูกต้องแม่นยำ (Data Accuracy) ด้วยประสบการณ์ของทีมพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์งานจัดซื้อมากว่า 20 ปี ให้บริษัทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่และบริษัทออฟฟิสซัพพลายระดับประเทศ จึงทำให้ระบบ SPIS เป็นระบบที่ดีที่สุด

การควบคุมงบประมาณ (Cost Control)

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่มีความได้เปรียบในทุกๆด้านเท่านั้นที่จะสามารถชนะและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง การควบคุมต้นทุน (Cost Control) จะเป็นเครื่องมือในการยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจของคุณ ได้ทำการจัดสรรงบประมาณและใช้จ่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ ด้วยต้นทุนในการดำเนินกิจการนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา(OT) ค่าเดินทาง ค่าจัดเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมต้นทุนคงเป็นไปไม่ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าหากขาดระบบซอร์ฟแวร์มาช่วยในการบริหารจัดการต้นทุน ระบบ SPIS เป็นระบบบริหารจัดการต้นทุนที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดที่พร้อมจะทำให้ทุกการใช้จ่ายในกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมจัดซื้อ SPIS

ระบบ SPIS มีการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้ใช้งานระบบทุกคนจะต้องทำการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง หรือจำเป็นต้องมีรหัสผ่านพิเศษเพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ระบบ SPIS มีการป้องกันการดักจับข้อมูลโดยการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านในระบบเครือข่ายอินทราเน็ทหรืออินเตอร์เน็ท (Data Encryption) นอกจากนี้ระบบ SPIS ยังสามารถติดตั้งระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าถึงระบบอีกด้วย

ข้อมูลในการตัดสินใจที่แม่นยำก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบ SPIS ซึ่งเป็น High Level Web Application System จะทำให้ทุกๆการทำงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลไม่มีการสูญหายหรือตกค้างเหมือนการทำงานด้วยเอกสารกระดาษ เช่น การขออนุมัติ การอนุมัติ หรือ การดึงข้อมูลออกมาเป็นรายงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุม หรือ นำเสนอลูกค้า หรือ เพื่อการประมูลแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า ก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

การอนุมัติการจัดซื้อที่สะดวกและปลอดภัย

การอนุมัติในระบบ SPIS สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา คุณสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ ดังนั้นคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น เมื่อการอนุมัติมีความรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยแล้ว จึงทำให้การทำงานของทีมปฏิบัติการมีความสะดวกรวดเร็วตามไปด้วย เป็นการทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ลดค่าแรง และมีกำไรสูงสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ

ระบบ SPIS มีรายงานที่มีประสิทธิภาพมากมาย ที่พร้อมจะถูกนำไปเสนอหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการประมูลงานที่จะเกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วระบบ SPIS ยังสามารถออกรายงานตามรูปแบบที่คุณต้องการได้ทั้งในรูปแบบ HTML PDF หรือ Excel เป็นต้น